Ai Là Triệu Phú (12 cезон)

Материал из GS
Перейти к: навигация, поиск

Список выпусков 12-го сезона телеигры «Ai Là Triệu Phú», вьетнамской версии игры «Who Wants to Be a Millionaire?».

Выпуск Дата эфира Участники Выигрыш Пройдено этапов
1 5 января 2021 Trần Đặng Đăng Khoa ₫22 000 000 14
2 12 января 2021 Khổng Thị Nguyên ₫2 000 000 7
Đào Khắc Việt ₫22 000 000 10
3 19 января 2021 Hồ Văn Bính ₫40 000 000 12
Vũ Thị Phương ₫30 000 000 11
4 2 февраля 2021 Lê Thị Thúy ₫2 000 000 8
Trần Ngọc Sung ₫14 000 000 9
Nguyễn Hoài Anh (₫2 000 000) (5)
5 9 февраля 2021 ₫30 000 000 11
Nguyễn Minh Hoàng ₫30 000 000 11
6 23 февраля 2021 Trần Thế Trung ₫40 000 000 12
Hoàng Thị Quỳnh Anh (₫3 000 000) (6)
7 2 марта 2021 ₫14 000 000 9
Vương Tất Đức ₫2 000 000 9
8 9 марта 2021 Nguyễn Văn Khu ₫2 000 000 9
Nguyễn Thị Hoài Thu ₫14 000 000 9
9 16 марта 2021 Trần Thị Thanh Thanh ₫22 000 000 10
Bùi Công Tài ₫22 000 000 10
10 23 марта 2021 Vũ Văn Hùng ₫22 000 000 11
Dương Vinh Quang ₫2 000 000 8
11 30 марта 2021
VTV3's 25th Anniversary Special
Xuân Bắc ₫40 000 000 12
Rica ₫30 000 000 11
12 6 апреля 2021 Hồ Đức Hoàng ₫2 000 000 9
Trần Thị Phương Ái ₫2 000 000 8
13 13 апреля 2021 Lâm Hùng Khoa ₫30 000 000 11
Vũ Phương Oanh ₫2 000 000 7
14 20 апреля 2021 Nguyễn Thục Nữ ₫22 000 000 11
Lê Thanh Tuần ₫22 000 000 11
15 27 апреля 2021 Nguyễn Lê Hồng Minh ₫2 000 000 9
Đặng Anh Tuấn ₫10 000 000 8
Nguyễn Huy Hoàng (₫2 000 000) (5)
16 4 мая 2021 ₫2 000 000 6
Lê Vương Thịnh ₫2 000 000 7
Hồ Thành Công ₫30 000 000 11
17 11 мая 2021 Thái Vũ Lê Hoàng ₫2 000 000 7
Đào Thúy Duyên ₫22 000 000 10
Trần Tuấn Việt (₫2 000 000) (5)
18 18 мая 2021 ₫2 000 000 9
Phạm Thị Diễm ₫2 000 000 7
Lê Minh Nhật ₫22 000 000 10
19 25 мая 2021 Đông Văn Cường ₫10 000 000 8
Hoàng Đức Thành ₫22 000 000 11
20 1 июня 2021
Children's Day Special
Nguyễn Đức Minh and Lê Khánh Thy ₫22 000 000 11
Nguyễn Như Khôi and Hoàng Thùy Dương ₫22 000 000 12
21 8 июня 2021 Nguyễn Quang Nguyên ₫2 000 000 5
Vũ Tiến Đạt ₫22 000 000 11
22 15 июня 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
23 22 июня 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
24 29 июня 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
25 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
26 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
27 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
28 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
29 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
30 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
31 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
32 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
33 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
34 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
35 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
36 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
37 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
38 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
39 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
40 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
41 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
42 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
43 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
44 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
45 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
46 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
47 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
48 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
49 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
50 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
50 выпусков 42 игры (44 участника) Σ = ₫704 000 000 402 (~9)